Författarens definition av begreppet management är kombinationen av att leda, styra och utveckla en verksamhet. Genom att utarbeta strategier för att leda, styra och utveckla blir organisationen mer effektiv.

   Boken hjälper dig att få ett helhetsgrepp om vad management är och att identifiera områden för fördjupning. I boken finns konkreta checklistor för att hjälpa dig.

Effektivitet kan sägas vara nyckeln till all framgångsrik verksamhet, och är enligt författaren företagsekonomins saknade kärna.

   I boken beskriver och klargör författaren med hjälp av en mängd exempel hur man rent praktiskt arbetar med effektivitet i olika sammanhang.

Boken ger överskådligt och lättillgängligt en inskolning i ett för många människor förborgat område. Översikten kompletteras med förklaringar av begrepp och ord samt konkreta tips till sparare.

Boken förklarar på ett begripligt och pedagogiskt sätt vad strategi är, hur arbetsgången i styrelsen bör fungera och på vilket sätt ledning och styrelse bör samverka. Detta för att effektivisera strategiarbetet och på så sätt bidra till företags och organisationers utveckling.

Bengt Karlöf förklarar hur benchmarking och benchlearning kan tillämpas.

   Med benchmetodik går det att jämföra sig med andra, dra slutsatser och förbättra den egna verksamheten. För att betona de lärande momentet har metodiken benchlearning utvecklats. Metoden används för att inte stanna vid sterila jämförelser av mer eller mindre normerade nyckeltal, utan förstå varför och hur partnern presterar som den gör.

Det är riklig förekomst av managementansvar i Sverige – nu ca 30 % av den yrkesverksamma befolkningen. Vare sig man är ingenjör, biolog eller medicinare kommer man med stor sannolikhet att få ett ansvar för att ”leda, styra och utveckla” en verksamhet.

   Boken ger en sprutlackering över detta vida och komplexa kunskaps-område genom att definiera, förklara och exemplifiera ca 250 begrepp och modeller.

 

Tänker

Något gick fel

Skickat

Alla priser är inkl moms, exkl frakt.

Innovation har utvecklats till ett av politikernas favorittema – såväl avseende privat som offentlig sektor. Insikten om behovet av reformer i samhället och nytänkande för att bibehålla konkurrenskraften har impregnerat beslutsfattare, på ett för Sveriges framtid lovande sätt.

   Jag vill i boken fånga den viktiga behovsaspekten – en faktor som går bortom användarnas explicita önskemål och når fram till de implicita behoven, dvs vilken nytta användarna faktiskt har av produkttjänsterna.

 

Fyll i formuläret upptill för att beställa.

Alla priser är inkl moms, exkl frakt.