Bengt Karlöf har haft rollen som rådgivare, coach och ifrågasättare inom ett stort antal områden.

 

Hit hör exempelvis strategisk sparring, vägledare vid god förebilds-pedagogik, kartläggning av effektivitet i organisationen, analys av organisationsproblem, utbildning i kombination med utveckling av chefer, utvecklingsuppdrag som innebär skräddarsydda tillämpningar och processer inom management.

 

Bengts breda kompetens inom management kan sålunda tillämpas på en rad olika sätt till nytta och nöje för uppdragsgivarna.

”Operativa frågor

knackar en på axeln

och anmäler sig, vilket strategifrågor aldrig gör. De måste drivas med

extra energi.”

”All organiserad verksamhet går ut på

att skapa ett värde som

är högre än kostnaden för att producera detta värde.”