Om Bengt Karlöf

Bengt Karlöf

Bengt Karlöf arbetar som rådgivare, coach och ifrågasättare inom det breda kunskapsfältet management. Han framträder även som föreläsare inom ett flertal områden som strategi, effektivitet, benchmarking/learning, innovation och organisation.

I yrkesutövningen ingår exempelvis strategisk sparring, vägledare vid god förebildspedagogik, kartläggning av effektivitet i organisationen, analys av organisationsproblem och utbildning i kombination med utveckling av chefer. Bengts breda kompetens inom management kan sålunda tillämpas på en rad olika sätt till nytta och framgång för uppdragsgivaren.

I linjebefattningar har Bengt Karlöf varit verksam inom oljebranschen, stålbranschen samt förlagsbranschen. Via styrelseuppdrag och riskkapital har Bengt Karlöf varit verksam även inom IT-bolag samt telekom.

Erfarenheter från ett stort antal branscher och projekt såsom flyg, finans, försäkring, telekom samt energi har givit en bred managementkunskap som utvecklats i föreläsningar och böcker.

Shoppen

Ett urval av böcker skrivna av Bengt Karlöf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Resensioner

Vad säger mina läsare?

Senaste boken

Managementhandboken 2.0

Författarens definition av management är att leda, styra och utveckla en verksamhet. Boken ger en helhetsbild av management och hjälper dig att identifiera områden för fördjupning. Innehållet inkluderar konkreta checklistor för praktisk hjälp.

Artiklar

Nyheter & Bloggen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Concept of balance and harmony - stone stack on the beach

”Decentralisering innebär ansvarstagande på väsentligt fler ställen i organisationen, vilket frigör energi och motiverar människor att prestera bättre.”

View of Cloudscape during a colorful winter sunset

”Lärandet är nödvändigt som proaktivt instrument för att undvika tillbakagång.”

Partner

Our partner from worldwide.

Varukorg
Rulla till toppen